MarcusTheMaker

Sedan starten år 2000 så har det alltid handlat om kreativitet.

Mitt “levebröd” har länge varit systemdesigner/databasdesigner/utvecklare/utbildare inom teknologier från Microsoft.

Intresset för foto och skönhet har funnits sedan tonåren och så även intresset för hur “saker fungerar”.

I början av 2013 köpte jag in den första 3D-skrivaren. Nu har jag två. De används främst till prototyptillverkning på lego-basis.